Olika dimensioner av reguljära perioder

System 1-3

 

Ett utforskande av biologiska rytmer kombinerat med modern teknik, enligt en traditionellt vetenskaplig metod i ett försök att förstå mina inre och yttre världar.

Fotogram, modell i metal och äggskal, färdiga föremål.

Soloutställning på Galleri Monitor, 27 april-1 maj 2016.

 

Diverse dimensions of regular periods

System 1-3

 

An exploration of biological rhythms combined with modern technology, according to a traditional scientific approach in an attempt to understand my inner and outer worlds. 

Photograms, model in metal and egg shell, ready-mades.

Solo exhibition at Galleri Monitor, April 27 April-1 May 2016.