Sparar på mig

Det här verket består på en samling objekt som mina föräldrar och jag sparat på sedan jag var nyfödd i en förhoppning om att bevara tiden. Verkat tar upp frågor om fotografits funktion och vad ett fotoalbum är och kan vara. 

Del av en grupputställning tillsammans med Gabriella Hasslinger och Johanna Oskarsson på Galleri Monitor 27e februari -  2nd mars och Blåhellermölla Galleri 2a - 5e april 2015.

 

Storing me

This work consists of a collection of objects that my parents and I have saved since I was newborn in a hope to preserve time. The work raises questions about the function of photography and what a photo album is and can be.

Part of a group exhibition together with Gabriella Hasslinger and Johanna Oskarsson at Galleri Monitor 27th February - 2nd Mars and Blåherremölla Gallieri 2nd - 5th April 2015.