Sparar på mig

 

Det här verket består på en samling objekt som mina föräldrar och jag sparat på sedan jag var nyfödd i en förhoppning om att bevara tiden. Verkat tar upp frågor om fotografits funktion och vad ett fotoalbum är och kan vara. 

Del av en grupputställning tillsammans med Gabriella Hasslinger och Johanna Oskarsson på Galleri Monitor 27 februari- 2 mars och Blåhellermölla Galleri 2- 5 april 2015.

 

Storing me

 

This work consists of a collection of objects that my parents and I have saved since I was newborn in a hope to preserve time. The work raises questions about the function of photography and what a photo album is and can be.

Part of a group exhibition together with Gabriella Hasslinger and Johanna Oskarsson at Galleri Monitor 27 February-2 Mars and Blåherremölla Gallieri 2-5 April 2015.