Form

 

En serien fotografier på mig och mina föräldrar porträtterade bakom ett vitt, elastiskt tyg. Med utgångspunkt i temat 'förbindelse' vill jag visa på våra grafiska former av att tillhöra samma familj. Genom att placera ett tyg framför våra ansikten ger det utrymme för att betrakta våra visuella särdrag utan att distraheras av självvalda attribut.

Del av en grupputställning på Landskrona Fotofestival, 21-23 augusti 2014.


Shape

 

A series of photographs of me and my parents portrayed behind a white, elastic fabric. Based on the theme 'connection' I want to portray our graphic shapes of belonging to the same family. By placing the fabric in front of our faces, it gives room for considering our visual features without being distracted by self-chosen attributes.

Part of a group exhibition at Landskrona Fotofestival, 21-23 August 2014.