En gång kombinerade jag hår och hud från mig egen kropp, gjorde en odling och fick en summa större än komponenterna

30 ramar i ett bildspel.

Del av utställningen Story on story, ett samarbete mellan Akademin Valand, Alingsås Museum and GIBCA Extended, Oktober 2015 - Januari 2016.

 

Once I combined hair and skin from my own body, made a cultivation and received a sum greater than the components

30 frames in a slideshow.

Part of the exhibition Story on story, a collaboration between Academy Valand, Alingsås Museum and GIBCA Extended, October 2015 - January 2016.