Olika dimensioner av reguljära perioder

System 4

Det här är ett utökad verk med koppling till separatutställningen med samma titel. Verket består av en modell i metall och ett äggskal kombinerat med ljud.

Längd: 1 min 55 sek.

Del av Vår - En fotografisk utställning på Galleri Monitor20 - 29e maj 2016.


Diverse dimensions of regular periods

System 4

This is an extended work related to the solo exhibition of the same title. The work consists of a model in metal and an egg shell combined with sound.

Loop: 1 min 55 sec.

Part of Vår - En fotografisk utställning på Galleri Monitor20 - 29e maj 2016.