Om att wwoofa

Då tar vi det här med att wwoofa. Vill först lägga in en brasklapp om att jag tar det här utifrån mina erfarenheter och min uppfattning, men aa det kanske är underförstått. I mitt fall har jag utgått från vad jag vill lära mig. Det har framförallt varit att jag velat lära mig hur småskaliga jordbruk fungerar och hur en kan försörja sig på det, de flesta har ju någon form av bisyssla vid sidan om som kan vara mer eller mindre relaterad till gårdens övriga sysslor. 

Detta finns förstås över hela världen så fråga två som jag ställt mig har varit var jag skulle kunna tänka mig av att vara. Vilken typ av miljö, klimat mm påverkar vilka kunskaper jag kommer att komma hem med. Men även vilket språk som talas och kulturen i övrigt, som kanske mest har en social effekt, kan vara bra att ha med i beräkningen. För mig har det därför varit helt otänkbart att åka till tex Brasilien eftersom jag inte kan eller har någon ambition att lära mig portugisiska men för någon annan kan det vara halva resan att uppleva något helt annat eller vara en möjlighet att damma av sina färdigheter från skolåren. Att volontära i engelskspråkiga länder kan underlätta om en ska göra det för första gången. 

Sen kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att välja sin värd med omsorg. Gör en liten kravlista på vad du vill få ut och ha den i bakhuvudet eller på papper. Det gör det lättare att formulera din presentation, motivera din vistelse och kontakta med så god marginal som möjligt. Fråga om det går bra att höra av sig på telefon eller videosamtal om du tvekar över det minsta och det inte känns hundra. Det brukar ge en bättre överblick än tex enbart mail. Får du fler ja än du egentligen är i behov av kan du alltid tacka för erbjudandet och fråga om det går bra hålla det öppet om någon plan av någon anledning skulle förändras. 

Tänk även på om det kommer vara fler volontärer på plats eller om det bara är du. Vilket typ av boende som finns och vilken slags mat som kan erbjudas. Hur ser kommunikationerna ut och kan du ta dig dit och från på egen hand eller är du beroende av att bli hämtad. Tillgången till vanligt telefonnät och internet mm. 

Min rekommendation är att stanna på samma ställe i minst tre veckor. Det tycker jag har varit tillräckligt för att alls lära sig något och få någon form av rutin på det, hinna bli bekant med värden och området du befinner dig i. 

Allt detta har handlat om förberedelserna och om en ska hårddra det, är det det du ska ägna mest tid på för att minimera att du hamnar fel. Med äkta nyfikenhet och förnuft kommer det i bästa fall bli kanske den finsate resa du kan åka på. Har skrivit om för- och nackdelarna förut och även om det bitvis kan kännas tungt att anamma en främmande miljö, med vad allt det innebär, är trots det värt det och något jag skulle göra om alla gånger.  

Kan inte komma på något mer? Har jag missat något? Hör av dig!